Τρίτη, 27 Ιουνίου 2017

Το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας αναγνωρισμένο από το Συμβούλιο της Ευρώπης

En français, s'il vous plaît!: Bienvenue!

En français, s'il vous plaît!: Bienvenue!: Bienvenue sur notre nouveaux blog et site web  "En français, s'il vous plaît!"  !!! Une initiative pris entre des ...

En français, s'il vous plaît! (trailer)