Πέμπτη, 10 Νοεμβρίου 2016

Qui est-ce? C'est.... - Ποιος είναι;;; Αυτός είναι ....


Pour travailler la question "Qui est-ce?" et la réponse "C'est ..." avec le élèves de la 1ère du collège, on a pensé à chercher sur Internet des biographies de quelques personnalités grecques qui ont fait une carrière en France. D'ailleurs, c'est un exercice de l'unité 0 du manuel scolaire "Action.fr-1".
La recherche a été faite en langue maternelle (pour éviter la traduction Google, parfois horrible!!!).
Après, les élèves ont mis en pratique la formule apprise: 
"Qui est-ce?"
Voilà leurs beaux travaux!!!

C'est Nana Moushouri. C'est une chanteuse grecque.

"Qui est-ce?"

C'est Sakis Rouvas. C'est un chanteur grec.
"Qui est-ce?"

C'est Kostas Gavras. C'est un réalisateur grec.
"Qui est-ce?"

C'est Nikos Aliagas. C'est un présentateur et chanteur grec.

"Qui est-ce?"

C'est Vassilis Alexakis. C'est un écrivain grec.

Για να δουλέψουμε με τα πρωτάκια την έκφραση "Qui est-ce?" και την απάντηση "C'est ...", σκεφτήκαμε να αναζητήσουμε στο διαδίκτυο πληροφορίες για τις βιογραφίες προσωπικοτήτων από την Ελλάδα που έκαναν καριέρα στη Γαλλία. Εξάλλου, η άσκηση αυτή βρίσκεται στο σχολικό βιβλίο  Γαλλικών της Α' Γυμνασίου. 
Η έρευνα έγινε στη μητρική γλώσσα (ώστε να αποφύγουμε τη συχνά "φρικτή" μετάφραση Google).
Στη συνέχεια, τα παιδιά έβαλαν σε εφαρμογή την έκφραση που είχαμε σαν στόχο να μάθουμε.
Να οι ωραίες τους εργασίες!!!