Τετάρτη, 6 Απριλίου 2016

50 κορυφαία ρήματα σε ΕΙΚΟΝΕΣ!!! Video χρήσιμο σε τεστ ή εκπαιδευτική διαμονή!!!


Τα 50 κορυφαία ρήματα που χρησιμοποιούμε για να θέσουμε ερωτήσεις αλλά και για να απαντήσουμε σε ερωτήσεις τεστ ή εκπαιδευτικής διαμονής. Χρησιμοποιούνται εικόνες και φωτογραφίες ενώ οι φράσεις κατασκευάζονται γύρω από τα ρήματα σε μορφή ερώτησης/απάντησης.


Le TOP 50 des verbes vous propose de vous familiariser à poser et répondre aux questions d'examen ou en séjour linguistique. Ce TOP 50 reprend les 50 verbes indispensables à connaître au travers des images et photos. Les phrases sont construites autour des verbes sous forme de questions / réponses 
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου