Δευτέρα, 1 Αυγούστου 2016

La Place Aristote de Thessalonique, une place ouverte vers la mer et l’Olympe, - Η Πλατεία Αριστοτέλους, μια πλατεία ανοικτή στη θάλασσα και στον Όλυμπο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου