Τετάρτη, 9 Νοεμβρίου 2016

J'apprends les numéros de 0 à 20 - Μαθαίνω τους αριθμούς από το 0 έως το 20


On apprend les numéros  et on s'amuse :-)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου