Δευτέρα, 27 Ιουνίου 2016

En français, s'il vous plaît! - Στα γαλλικά, παρακαλώ!

Bienvenue à "En français, s'il vous plaît!", un site où on voudrait promouvoir la francophonie et améliorer nos capacités linguistiques. Pour plus d'informations, vous pouvez le visiter ici:http://www.enfrancaisilvousplait.blog... et à la page facebook ici: http://www.facebook.com/enfrancaisilv...

Καλώς ήρθατε στη σελίδα "Στα γαλλικά, παρακαλώ", όπου θα θέλαμε να προωθήσουμε τη γαλλοφωνία και να βελτιώσουμε τις γλωσσολογικές μας ικανότητες. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να την επισκευθείτε εδώ: http://www.enfrancaisilvousplait.blog... και στη σελίδα του facebook εδώ:http://www.facebook.com/enfrancaisilv...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου